Skip to content

Støjskærme – eksempler og erfaringer

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejdirektoratet. Rapport nr. 182, 1999 Vejdirektoratet m.fl. Supplerende 1999

Støjskærme – eksempler og erfaringer

En beskrivelse af støjskærme opført af Vejdirektoratet, generelle erfaringer og råd, herunder om støjskærmenes æstetiske indtryk.

Back To Top