Skip to content

Støjkortlægning. Vejledning og signaturer

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøplanforudsætninger -Miljøstyrelsen Supplerende 1983

Støjkortlægning. Vejledning og signaturer

Publikationen vedrører generelt forholdene omkring kommunernes og amternes støjkortlægning og angiver, hvilke signaturer mv. der skal benyttes. Publikationen indeholder støjskabeloner for fire typer af skydebaner og to typer af små flyvepladser.

Back To Top