Skip to content

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2006 -Miljøstyrelsen Gældende 2006

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Det er en forudsætning, at der bliver gennemført støjisolerende tiltag. I tillægget er angivet vejledende grænseværdier for støjbidrag fra virksomheder, indendørs.

Back To Top