skip to Main Content

Arrangementer

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Link til fil


Emne:


Titel:

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner


Dato:

2006

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2006

Status:

Gældende

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Det er en forudsætning, at der bliver gennemført støjisolerende tiltag. I tillægget er angivet vejledende grænseværdier for støjbidrag fra virksomheder, indendørs.

Back To Top