Skip to content

Støjdatabogen Del 3: Kørsel og intern transport

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Støjdatabogen Del 3: Kørsel og intern transport Lydteknisk Institut Gældende 1989

Støjdatabogen Del 3: Kørsel og intern transport

Støjdatabogens del 3 beskæftiger sig med støjen fra kørsel og intern transport på virksomheder. Mange virksomheder har problemer med støj fra kørsel på virksomhedens område. Støjen er fluktuerende og derfor vanskelig af fastlægge ved måling. Det er ofte lettere at beregne støjbelastningen fra kørsel på grundlag af en beskrivelse af driftsforhold mv.

Kapitel 1 beskriver nogle standardiserede målemetoder, som anvendes indenfor støjmærkningsordninger, ved standardtypegodkendelse mv. De fleste metoder vedrører kun det maksimale A-vægtede lydtrykniveau.

Kapitel 2 omhandler målemetoder til brug for feltmåling af kildestyrken af køretøjer mv. til brug ved beregning af støjbelastningen fra kørsel.

I kapitel 3 sammenfattes et meget stort antal oplysninger om kildestyrke fra forskellige køretøjer, hjælpeaggregater mv., som benyttes til indgangsdata ved beregning af den eksterne støj fra kørsel. Sådanne typiske kildestyrker er i nogle tilfælde bedre egnede indgangsdata end kildestyrker bestemt ved målinger af et begrænset antal køretøjer. I tilfælde, hvor støjen væsentligst frembringes af de samme få køretøjer, er de specifikt målte kildestyrker imidlertid at foretrække.

Kapitel 4 beskriver, hvorledes disse data bruges ved beregninger.

Kapitel 5 er en gennemgang af de muligheder, der foreligger for at nedbringe støjbelastningen fra kørsel og intern transport.

 

Back To Top