Skip to content

Støjdata for Metrotog

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Støjdata for metrotog Metroselskabet Gældende 2024

Støjdata for Metrotog

Metroselskabet har gennemført støjmålinger på metrotog  i efteråret 2023. De nye støjdata er tilgængelige for beregninger med henholdsvis Nord2000 og CNOSSOS.
Særligt for Nord2000 er det vigtigt at anvende de nye data, da de adskiller sig væsentligt fra de tidligere anvendte data.

Støjdata gælder for alle forekomster af “udendørs” sportyper på Metroen og er dokumenteret i en rapport udarbejdet af SWECO: Kildestyrke for metrotog til beregning efterNord2000 og CNOSSOS

Metroselskabet udtaler: “De nye data er målt i efteråret 2023 og svarer til den eksisterende metros vedligeholdelsesstand og togflåde. Data erstatter de tidligere målinger og er gældende fra 1. marts 2024.”

Kontaktperson i Metroselskabet  er Michael Bachmann, e-mail :mfb@m.dk

Til SoundPLAN brugere: Data forventes at være tilgængelige i SoundPLANs biblioteksfiler inden for kort tid . I mellemtiden kan biblioteksfilerne fås ved henvendelse til Referencelaboratoriet.

 

Back To Top