Skip to content

Støjdata for letbanetog, Aarhus Letbane

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Støjdata for letbanetog i Aarhus Aarhus Letbane Gældende 2024

Støjdata for letbanetog, Aarhus Letbane

Aarhus Letbane har gennemført støjmålinger for letbanetog i  2024. Kildestyrker er tilgængelige for beregninger med Nord2000 og bør anvendes pr. 15. maj 2024.

Der er kildestyrker for kørsel på forskellige sportyper og resultaterne er dokumenteret i en rapport udarbejdet af SWECO:
Aarhus Letbane. Måling af skinneruhed og kildestyrke for togtyperne Tango og Variobahn.

Kontaktperson i Aarhus Letbane er Martin Moth  – mmo@aarhhusletbane.dk

Bemærk: Der er 2 kildestyrker for Aarhus Letbane – én for kørsel på ballasteret spor og én for kørsel på rilleskinner. A og b værdierne fremgår af tabel 3.

Kildestyrken for ballasteret spor er den, der i rapporten tabel 3 er benævnt ”høj skinneruhed”, der dækker 75 % af sporet.

Kildestyrken benævnt ”lav skinneruhed” benyttes ikke, idet der er tale om et estimat på, hvad der fremtidigt kan opnås når skinneruheden generelt er bragt så langt ned som det anses teknisk og praktisk muligt.

 

Til SoundPLAN brugere: Data forventes at være tilgængelige i SoundPLANs biblioteksfiler inden for kort tid . I mellemtiden kan biblioteksfilerne fås ved henvendelse til Referencelaboratoriet.

 

Back To Top