skip to Main Content

Arrangementer

Støjbelastningstal SBT for vejstøj

Link til fil


Emne:


Titel:

Støjbelastningstal SBT for vejstøj


Dato:

2010

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Status:

Gældende

Støjbelastningstal SBT for vejstøj

Støjbelastningstallet (SBT) giver en enkel beskrivelse af den samlede belastning med vejstøj. Efter ændring af grænseværdien for vejstøj i 2007 er der en tilsvarende justering af støjbelastningstallet.
SBT er en måde at beskrive den totale støjbelastning for et vejprojekt. Tallet samler alle de detaljerede oplysninger fra kortene med støjzoner omkring den nye vej. Det kombinerer antallet af støjbelastede personer og graden af den støjbelastning, hver bolig udsættes for.
Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet har undersøgt , hvordan støjbelastningstallet skal beregnes, efter vejledningen ”Støj fra veje” fra 2007  har indført en ændret indikator (Lden) for vejstøjen
Se eventuelt mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue) eller download notat fra Miljøstyrelsen nedenfor
Back To Top