skip to Main Content

Arrangementer

Støj og vibrationer fra jernbaner, 2. udgave

Link til fil


Emne:


Titel:

Støj og vibrationer fra jernbaner, 2. udgave


Dato:

1997

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1997

Status:

Gældende

Støj og vibrationer fra jernbaner, 2. udgave

Vejledningen omfatter grænseværdier for støj og vibrationer fra jernbaner, se dog tillæg til vejledningen fra 2007. Herudover er det primært en vurdering af, i hvilken afstand fra jernbaner ny bebyggelse bør opføres for at undgå, at støj og vibrationer fra togtrafikken medfører ulemper for beboerne. Vejledningnens anvisninger kan desuden finde anvendelse i de tilfælde, hvor myndighederne med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven griber ind over for ulemper fra jernbaneaktiviteten.

Back To Top