Skip to content

Støj og lugt fra restaurationer

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1982 -Miljøstyrelsen Gældende 1982

Støj og lugt fra restaurationer

Miljøstyrelsen har ved udsendelsen af denne vejledning ønsket at komme en række af disse ulemper i forkøbet, dels ved at beskrive de mest typiske former for ulemper dels ved at angive, hvilke midler der kan tages i brug ved forebyggelse eller afhjælpning af gener. Restaurationsvejledningen beskæftiger sig med de støjproblemer, der sædvanligvis opstår omkring restaurationer og især restaurationer med musik, diskoteker o.l. Der angives forskellige principper for afhjælpning af støjproblemer. De måletekniske anvisninger må anses for i hovedsagen utidssvarende og erstattet af de tilsvarende i vejledning nr. 6/1984 og i Orientering fra Referencelaboratoriet nr. 3, november 1985. Der er erfaring for, at restaurationsvirksomhed, diskoteker o.lign. ofte medfører ulemper for de omkringboende, især i form af støj- og lugtgener.

Back To Top