Skip to content

Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Teknisk Notat, TC-100531 DELTA Supplerende 2014

Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s

Miljøstyrelsen har fået gennemgået målinger af støj fra støjreducerede vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Målinger af støj fra vindmøller i Danmark er blevet gennemgået for at identificere datasæt indeholdende data ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Fokus har været på nyere pitch-regulerede vindmøller, der er støjreducerede, og som typisk opstilles i Danmark.

Back To Top