Skip to content

Støj fra vindmøller (2012)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/2012 -Miljøstyrelsen Udgået 2012

Støj fra vindmøller (2012)

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller giver anvisninger til administrationen af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og uddyber en række af bestemmelserne i bekendtgørelsen, som gennem tiden har givet anledning til spørgsmål.Endvidere indeholder vejledningen en liste med generelle data for støj fra vindmøller, som kan benyttes, når der anmeldes nye vindmøller i nærheden af eksisterende møller, hvis støjudsendelse ikke er kendt.

Back To Top