skip to Main Content

Støj fra vindmøller (2012)

Link til fil


Emne:


Titel:

Støj fra vindmøller (2012)


Dato:

2012

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/2012

Status:

Udgået

Støj fra vindmøller (2012)

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller giver anvisninger til administrationen af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og uddyber en række af bestemmelserne i bekendtgørelsen, som gennem tiden har givet anledning til spørgsmål.Endvidere indeholder vejledningen en liste med generelle data for støj fra vindmøller, som kan benyttes, når der anmeldes nye vindmøller i nærheden af eksisterende møller, hvis støjudsendelse ikke er kendt.

Back To Top