Skip to content

Støj fra vindmøller (1994)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 22 Referencelaboratoriet Supplerende 1994

Støj fra vindmøller (1994)

Støj fra vindmøller er et emne, som hyppigt dukker op i den offentlige debat, hvor ønsket om stilhed i det åbne land og kreative områder fremstilles som modsætning til udbygning af alternativ vedvarende energi. Det forekommer ofte, at debatten føres, uden at der foreligger tilstrækkelige oplysninger om støjbelastningen hos de naboer, som klager over støjen fra vindmøller.

Back To Top