skip to Main Content

Arrangementer

Støj fra vindmøller (1994)

Link til fil


Emne:


Titel:

Støj fra vindmøller (1994)


Dato:

1994

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 22

Status:

Supplerende

Støj fra vindmøller (1994)

Støj fra vindmøller er et emne, som hyppigt dukker op i den offentlige debat, hvor ønsket om stilhed i det åbne land og kreative områder fremstilles som modsætning til udbygning af alternativ vedvarende energi. Det forekommer ofte, at debatten føres, uden at der foreligger tilstrækkelige oplysninger om støjbelastningen hos de naboer, som klager over støjen fra vindmøller.

Back To Top