skip to Main Content

Arrangementer

Støj fra veje

Link til fil


Emne:


Titel:

Støj fra veje


Dato:

2007

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007

Status:

Gældende

Støj fra veje

Vejledningen indfører en ny indikator for støjen, Lden. Vejledningen henvender sig til kommunale planlæggere, vejmyndigheder og til rådgivere, der arbejder med vejstøj. vejledningen viser, hvordan støj fra vejtrafik kan forebygges og reduceres. For det første vises, hvordan støjgener forebygges gennem kommune- og lokalplanlægningen. For det andet hvordan kommuner kan reducere støjen ved de eksisterende boliger og for det tredje, hvordan nye veje planlægges under hensyn til støjbeskyttelse. I vejledningen indføres en ny indikator for støjen, Lden Vejledningen henvender sig til kommunale planlæggere, vejmyndigheder og til rådgivere, der arbejder med vejstøj.
Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens nedenstående vejledning nr. 3/1984 ”Trafikstøj i boligområder”.

Back To Top