skip to Main Content

Arrangementer

Støj fra varelevering til butikker

Link til fil


Emne:


Titel:

Støj fra varelevering til butikker


Dato:

2001

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Miljøprojekt nr. 596

Status:

Supplerende

Støj fra varelevering til butikker

Rapporten dokumenterer en undersøgelse, hvor støjen i forbindelse med varelevering til butikker er kortlagt. Der er udarbejdet en enkel metode til at beregne støjen fra vareleveringer. Den enkle beregningsmetode er egnet til kommunernes vurdering af støjkonsekvenserne af en påtænkt opførelse, indretning eller udvidelse af en butik, eller til foreløbig vurdering i forbindelse med klager over støj fra varelevering. Desuden er der lavet en database med kildestyrken af de typiske støjkilder ved varelevering, databasen kan bruges ved mere nøjagtige, detaljerede støjberegninger. Se også Miljøprojekt nr. 1596 fra 2014.

Back To Top