Skip to content

Støj fra varelevering til butikker

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt nr. 596 -Miljøstyrelsen Supplerende 2001

Støj fra varelevering til butikker

Rapporten dokumenterer en undersøgelse, hvor støjen i forbindelse med varelevering til butikker er kortlagt. Der er udarbejdet en enkel metode til at beregne støjen fra vareleveringer. Den enkle beregningsmetode er egnet til kommunernes vurdering af støjkonsekvenserne af en påtænkt opførelse, indretning eller udvidelse af en butik, eller til foreløbig vurdering i forbindelse med klager over støj fra varelevering. Desuden er der lavet en database med kildestyrken af de typiske støjkilder ved varelevering, databasen kan bruges ved mere nøjagtige, detaljerede støjberegninger. Se også Miljøprojekt nr. 1596 fra 2014.

Back To Top