Skip to content

Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt nr. 1852, 2016 -Miljøstyrelsen Supplerende 2016

Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden

DELTA har gennemført en undersøgelse af kildestyrken som funktion af vindhastigheden med henblik på at afdække betydningen af støjen udenfor 6 og 8 m/s relativt til 10 m højde, der er de vindhastigheder, hvor støj fra vindmøller typisk reguleres i Danmark.

Både støjen i det almindelige frekvensområde og i det lavfrekvente frekvensområde er undersøgt. Generelt viser data, at støjen stiger som en funktion af vindhastigheden op til ca. 7 m/s, hvorefter støjen er tilnærmelsesvis konstant ved højere vindhastigheder.

For de undersøgte vindhastigheder under 10 m/s er der i gennemsnit ca. 2 dB mellem støjreducerede vindmøller og vindmøller, der opererer i en standardstøjindstilling. Ved højere vindhastigheder end 10 m/s er der en tendens til, at støjen fra de to grupper af vindmøller nærmer sig hinanden. Der er ingen minima i støjen ved 6 og 8 m/s.

Back To Top