Skip to content

Støj fra motorsportsbaner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1997 (2. udgave) -Miljøstyrelsen Udgået 1997

Støj fra motorsportsbaner

Med denne vejledning har Miljøstyrelsen redegjort for støj fra motorsportsbaner, beregning af støjen, grænseværdier, planlægning samt behandling af godkendelser og klager efter miljøbeskyttelsesloven. Denne vejledning er udgået og kan ikke downloades:

Back To Top