skip to Main Content

Arrangementer

Støj fra forlystelsesparker

Link til fil


Emne:


Titel:

Støj fra forlystelsesparker


Dato:

2006

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 7/2006

Status:

Gældende

Støj fra forlystelsesparker

Forlystelsesparker betragtes i miljømæssig sammenhæng som godkendelsespligtige virksomheder. Den væsentligste miljøpåvirkning fra parkerne er den eksterne støj. Støj fra forlystelsesparker er som den altovervejende hovedregel blevet reguleret efter anvisningerne i Miljøstyrelsens støjvejledning (”Ekstern støj fra virksomheder”, nr. 5/1984). Vejledningen om støj fra forlystelsesparker giver anvisninger til myndighedernes arbejde med miljøsagsbehandling af forlystelsesparker og er et supplement til støjvejledningen (Vejledning Nr. 5/1984) for denne branche. Den retter sig især imod revurdering af og tillæg til miljøgodkendelser, men benyttes også fx ved godkendelse af nye forlystelsesparker. Vejledningen baserer sig på de erfaringer og den administrative praksis, der er opnået ved den hidtidige behandling af støj fra forlystelsesparker.

Back To Top