Skip to content

Støj fra forlystelsesparker

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 7/2006 -Miljøstyrelsen Gældende 2006

Støj fra forlystelsesparker

Forlystelsesparker betragtes i miljømæssig sammenhæng som godkendelsespligtige virksomheder. Den væsentligste miljøpåvirkning fra parkerne er den eksterne støj. Støj fra forlystelsesparker er som den altovervejende hovedregel blevet reguleret efter anvisningerne i Miljøstyrelsens støjvejledning (”Ekstern støj fra virksomheder”, nr. 5/1984). Vejledningen om støj fra forlystelsesparker giver anvisninger til myndighedernes arbejde med miljøsagsbehandling af forlystelsesparker og er et supplement til støjvejledningen (Vejledning Nr. 5/1984) for denne branche. Den retter sig især imod revurdering af og tillæg til miljøgodkendelser, men benyttes også fx ved godkendelse af nye forlystelsesparker. Vejledningen baserer sig på de erfaringer og den administrative praksis, der er opnået ved den hidtidige behandling af støj fra forlystelsesparker.

Back To Top