Skip to content

Støj fra flyvepladser

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1994 -Miljøstyrelsen Gældende 1994

Støj fra flyvepladser

Flystøjvejledningen beskriver behandling af godkendelses- og klagesager – herunder vilkår og støjgrænser – samt tilsyn og kontrol. Desuden redegør den for, hvordan flystøj måles og beregnes. Det omfattende bilag beskriver de eksisterende databaser (støj- og præstationsdata) for fly i minimumskrav til beregningsmetoder samt enkle metoder til faldskærmsflyvning, ultralet flyvning og for små pladser til almenflyvning.
Bilag til vejledningen (Bd 2)

Back To Top