Skip to content

Støj fra flyvepladser – Revision af støj- og præstationsdatabase for propelfly med maksimal startvægt under 5.700 kg

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Tillæg 2 til vejledning nr. 5/1994 -Miljøstyrelsen Gældende 1998

Støj fra flyvepladser – Revision af støj- og præstationsdatabase for propelfly med maksimal startvægt under 5.700 kg

Brev fra Miljøstyrelsen dateret 5. marts 1998 vedr. vejledning nr. 5/1994
I slutningen af 1994 udsendte Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1994: “Støj fra flyvepladser”. Med brev af 19. juni 1997 fremsendte styrelsen rettelser og supplerende retningslinjer.
Nu er der igen sket en forbedring af vejledningsgrundlaget, idet DELTA Akustik & Vibration har foretaget en revision af vejledningens bilag B6, som indeholder en støj- og præstationsdatabase for propelfly med maksimal startvægt under 5.700 kg.
Revisionen har resulteret i, at databasen nu indeholder 873 fly fordelt på 296 typer. Der er støj- og præstationsdata knyttet til 281 af disse typer svarende til 96% af de dansk registrerede fly pr. 20. november 1997.
Den nye database betegnes: “Database 3”.
Databasen i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994, bilag B6 betegnes: “Database 2″. Den første database, som blev udgivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1982 betegnes: “Database 1″.

Ansøgninger om miljøgodkendelse af flyvepladser mangler ofte tilstrækkelige oplysninger om grundlaget for flyenes støjtal.

For at undgå tvivl i fremtidige støjberegninger, bør disse indeholde følgende informationer for samtlige fly, der er fast stationerede på pladsen:

Typebetegnelse
Registreringsmærke
Databasenr., flyets nr. i databasen, støjtal samt profilklasse.
Støjtal og profilklasse for fly, som ikke indgår i databasen. De valgte værdier begrundes.
For fly, der ikke er fast stationeret på pladsen, men som indgår i støjberegningen, bør der gives flest mulige informationer om det valgte flymix.

Vedrørende ultralette fly kan det oplyses, at det er muligt at anvende skabelonmetoden fra vejledningens bilag B9, hvis én UL-operation erstatter én GA-operation og de øvrige betingelser for anvendelse af skabelonmetoden er opfyldt

Back To Top