Skip to content

Støj fra flyvepladser – rettelser, Tillæg 1-1

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Tillæg 1-1 til vejledning nr. 5/1994 -Miljøstyrelsen Gældende 1997

Støj fra flyvepladser – rettelser, Tillæg 1-1

Tillæg formuleret i brev fra Miljøstyrelsen dateret 19. juni 1997 vedr. vejledning nr. 5/1994: I slutningen af 1994 udsendte Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1994: “Støj fra flyvepladser”. Siden udsendelsen har styrelsen indsamlet erfaringer fra brugen af vejledningen og på nogle punkter arbejdet videre med supplerende retningslinjer. Styrelsen er ofte blevet spurgt om den nedre grænse for, hvornår en flyveplads er godkendelsespligtig, selvom spørgsmålet er behandlet i vejledningen på siderne 12 og 13. Styrelsen har derfor udarbejdet et mindre supplerende afsnit, som er tilføjet på vejledningens side 13. Den hidtidige brug af vejledningen har endvidere afsløret en række fejl og behov for tilføjelser, som er anført på siderne 23, 27, 30 og 88 samt i bilagsbindet på siderne 136, 137, 148, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 226, 227, 228 og 233.

Vedrørende punktberegningsmetoden, SPM, som er beskrevet i vejledningens bilag 4, er en supplerende vejledning blevet udarbejdet af DELTA Akustik & Vibration. Vejledningen udgives i form af Arbejdsrapport nr. 73/1996 fra Miljøstyrelsen. Beregningsprogrammet SPM version 1.1, som findes på to disketter, der kan rekvireres fra Miljøstyrelsens Klima og Transportkontor, er desværre behæftet med nogle fejl i databasen. Fejlene er rettet i SPM version 1.2, der supplerer og retter version 1.1, hvilket er nærmere beskrevet i read-me filen på disketten. På baggrund af erfaringer indhøstet af Miljøstyrelsens Klima og Transportkontor i forbindelse med brug af punktberegningsmetoden i en række konkrete sager er supplerende information udarbejdet i form af notatet:
.

Back To Top