Skip to content

Skydebaner, Marts 1995

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1995 -Miljøstyrelsen Gældende 1995

Skydebaner, Marts 1995

Skydebanevejledningen erstatter Vejledning nr. 2/1979. Den beskriver både, hvordan støjkonsekvensområdet omkring skydebaner bestemmes i forbindelse med støjkortlægning/planlægning, og hvordan miljøgodkendelse af skydebaner håndteres. Ved revisionen er der bl.a. indarbejdet mere specifikke støjgrænser for skydebaner, som afhænger af antallet af dage/aftener, hvor der skydes. Desuden accepteres beregning af støjbelastninger fra skydebaner på lige fod med støjmålinger. Vejledningen beskriver mulighederne for dæmpning af skudstøj.

Back To Top