Skip to content

Semiaktive resonatordæmpere til dæmpning af lavfrekvent støj fra store motorer og generatoranlæg

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt 1377 -Miljøstyrelsen Supplerende 2011

Semiaktive resonatordæmpere til dæmpning af lavfrekvent støj fra store motorer og generatoranlæg

Inden for tilskudsordningen ”Miljøeffektiv teknologi” har Miljøstyrelsen givet tilsagn til DELTA i samarbejde med Silentor A/S om at udvikle og afprøve en semi-aktiv lyddæmper til motorer på fx kraftvarmeværker. Den udviklede lyddæmper benytter aktiv justering af en passiv resonansdæmper, hvorved der opnås en robust dæmper, der kan tilpasse sig den støj der skal reduceres. Resonansdæmperen giver mindre tryktab end andre typer af lyddæmpere. Rapporten beskriver virkningen af semi-aktive lyddæmpere og gør rede for teori, modelforsøg i forskellig skala, og for fuldskala afprøvning af en lyddæmper på en meget stor dieselmotor, hvor støjen skulle dæmpes ved lave frekvenser – 10 – 17 Hz.

Back To Top