Skip to content

Sekundære parametre i støjmålinger

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 33 Referencelaboratoriet Gældende 2002

Sekundære parametre i støjmålinger

I forbindelse med udførelse af ”Miljømåling – ekstern støj” skal der ofte bestemmes en række sekundære parametre, der har betydning for lydens udbredelse fra kilde til modtager. Det kan være vindstyrke og -retning, afstand fra støjkilde til modtagepunkt eller afstand til støjskærme og andre objekter. Det kan også være dimensioner af støjkilder, positioner af kilde- og modtagepunkter o.lign. Gennem de senere år er der til at lette arbejdet med at bestemme disse parametre kommet en række nye værktøjer til overkommelige priser. Referencelaboratoriet giver her et overblik over mulighederne og en gennemgang af konkrete vindmålesystemer, afstandsmålere og GPS-systemer. Endvidere gives henvisninger til en række links på internettet, hvor man kan finde uddybende informationer eller følge senere opdateringer på området.

Back To Top