Skip to content

Retningslinjer for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Nyt fra Miljøstyrelsen (NFM2 1983) -Miljøstyrelsen Supplerende 1983

Retningslinjer for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø

Denne udgave indeholder anvisninger på måling og vurdering af vibrationer fra virksomheder og trafik mv., herunder et sæt vejledende vibrationsgrænser. De måletekniske anvisninger er ikke helt fyldestgørende og er erstattet af “Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997″. Der er dog en del praktiske anvisninger og nogle eksemplariske måleksempler.

Back To Top