Skip to content

Rapportering af støjberegninger

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 18 Referencelaboratoriet Supplerende 1992

Rapportering af støjberegninger

Rapporter om støjberegninger skal være fyldestgørende. Denne orientering giver et eksempel på en fyldestgørende rapport på støjberegninger udført som “Miljømåling – ekstern støj”. Eksemplet giver den nødvendige dokumentation for den foreliggende konstruerede opgave.

Back To Top