Skip to content

Om miljøgodkendelse af vindmøller og vindmølleparker

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Brev til amtsrådene af 28. april 1988 -Miljøstyrelsen Supplerende 1988

Om miljøgodkendelse af vindmøller og vindmølleparker

Miljøstyrelsens amtsbrev indeholder anvisning på, hvorledes procedurerne omkring miljøgodkendelse af mølleparker og vindmøller (med generatoreffekt over 150 kW eller vingediameter over 20 m) håndteres.
Amtsbrevet indeholder desuden detaljerede anvisninger på måling/beregning af støj fra vindmøller, som på enkelte punkter adskiller sig fra de tilsvarende metoder i den nyere møllebekendtgørelse, BEK 1518 af 14/12/2006. Anvisningerne i amtsbrevet benyttes i de tilfælde, hvor en konkret miljøgodkendelse af en vindmølle eller møllepark refererer hertil. Denne publikation kan ikke downloades.

Back To Top