Skip to content

Ny viden om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt 1408 -Miljøstyrelsen Supplerende 2012

Ny viden om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering

Projektet beskriver hollandske erfaringer med at udvikle støjsvage teknologier gennem et såkaldt ‘PIEK’-projekt. Baggrunden for projektet er, at butikker og erhverv i stigende grad efterspørger muligheder for at levere varer om natten, hvilket med de nuværende læsse-teknologier giver store støjgener for naboerne om natten, og i de fleste tilfælde vil det ikke være muligt at overholde de fastlagte grænseværdier for støjen om natten. Udover at fortælle om de teknologiske potentialer fortæller projektet om de støjmæssige udfordringer, både i aflæssesituationen og som følge af mere trafik på vejene om natten.

Back To Top