Skip to content

Ny meteorologisk ramme for måling af ekstern støj fra virksomheder

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Rapport nr. 148/1991 Lydteknisk Institut Gældende 1991

Ny meteorologisk ramme for måling af ekstern støj fra virksomheder

Rapporten indeholder et forslag til en ny ramme for de meteorologiske forhold under måling af ekstern støj fra virksomheder.

Forslaget er baseret på, at lydbanernes krumning er den væsentligse parameter for måleubestemheden.

På grundlag af resultater af lydudbredelsesmålinger udført under forskellige vejrforhold foreslås der i rapporten stillet krav til lydbanernes krumning.
Kravene er gradueret sådan, at de er mest restrektive ved store afstande og lave højder af støjkilde og måleposition.

Når de angivne krav til lydbanernes krumning er overholdt under en måling, er det vejrbetingede bidrag til måleubestemtheden begrænset.
Det angives i rapporten, hvilken ubestemthed der bør regnes med ved vurdering af ekstern støj fra virksomheder.

NB. Der er udviklet et PC program til beregning af de meteorologiske parametre efter denne vejledning. Mere information kan fås ved at kontakte DELTA.

Back To Top