Skip to content

MST-5103-00012 af 31. maj 2010 om “Regulering af støj fra skibe i havn”

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Brev fra Miljøstyrelsen til kommuner m.v. -Miljøstyrelsen Supplerende 2010

MST-5103-00012 af 31. maj 2010 om “Regulering af støj fra skibe i havn”

Vejledning til myndigheder om muligheder for regulering af støj fra skibe i havn.

Back To Top