Skip to content

Miljøstyrelsens nye flystøjvejledning

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 25 Referencelaboratoriet Supplerende 1995

Miljøstyrelsens nye flystøjvejledning

Den 1. december 1994 udsendte Miljøstyrelsen en ny vejledning (Vejledning nr. 5/1994) om vurdering, måling og beregning samt regulering af støj fra fra flyvepladser. I forhold til de tidligere vejledninger, nr. 5/1982 og nr. 2/1988 er den nye vejledning revideret, ajourført og udvidet i betydeligt omfang. Hvor de tidligere vejledninger næsten kun omhandlede små almenflyvepladser, dækker den nye vejledning desuden både lufthavne og militære flyvestationer. Formålet med denne orientering er at fortælle, hvordan man bruger den nye flystøjvejledning og definere nogen grundbegreber, så de, der kommer i berøring med flystøj, lettere kan anvende vejledningen, uden nødvendigvis at læse alle 400 sider. Hovedvægten er lagt på det tekniske støjmæssige aspekt mere end på administrative forhold.

Back To Top