Skip to content

Måling af støj fra vindmøller, korrektion for baggrundsstøj, august 1995

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Brev fra Referencelaboratoriet til godkendte og akkrediterede støjlaboratorier Referencelaboratoriet Gældende 1995

Måling af støj fra vindmøller, korrektion for baggrundsstøj, august 1995

Dette brev uddyber “Orientering fra Referencelaboratoriet” nr. 22 med hensyn til fremgangsmåden ved korrektion for baggrundsstøj.Brev fra Miljøstyrelsen til amtsrådene af 28. april 1988
om miljøgodkendelse af vindmøller og mølleparker.
Miljøstyrelsens amtsbrev indeholder anvisning på, hvorledes procedurerne omkring miljøgodkendelse af mølleparker og vindmøller (med generatoreffekt over 150 kW eller vingediameter over 20 m) håndteres.
Amtsbrevet indeholder desuden detaljerede anvisninger på måling/beregning af støj fra vindmøller, som på enkelte punkter adskiller sig fra de tilsvarende metoder i den nyere møllebekendtgørelse, se Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1518/2006, som erstatter Bekendtgørelse nr. 304/1991.

Back To Top