skip to Main Content

Arrangementer

Måling af hørbare toner i støj

Link til fil


Emne:


Titel:

Måling af hørbare toner i støj


Dato:

1991

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 13

Status:

Supplerende

Måling af hørbare toner i støj

Praktiske anvisninger til udførelse af toneanalyser, – også til brug i de “svære” tilfælde. Formålet med orienteringen er at give en sammenfatning af de erfaringer, der er gjort gennem årene, specielt med henblik på anvendelsen af metoden med den analysatortype, der til dette formål er næsten enerådende i dag: FFT-analysen. Erfaringsmaterialet stammer dels fra sammelignende målinger, dels fra de analyser, Referencelaboratoriet er blevet bekendt med ved kontakten til laboratorierne, fra oplevelser i forbindelse med undervisning og endelig fra Lydteknisk Instituts egne målinger.

Back To Top