Skip to content

Måling af ekstern støj fra virksomheder

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 -Miljøstyrelsen Gældende 1984

Måling af ekstern støj fra virksomheder

Den måletekniske vejledning er nærmest en håndbog, som beskriver de fleste forhold af betydning for måling af ekstern støj.

Back To Top