skip to Main Content

Måleudstyr til måling af infralyd, lavfrekvent lyd og vibrationer

Link til fil


Emne:


Titel:

Måleudstyr til måling af infralyd, lavfrekvent lyd og vibrationer


Dato:

1999

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 28

Status:

Gældende

Måleudstyr til måling af infralyd, lavfrekvent lyd og vibrationer

Miljøstyrelsen har udgivet “Orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”, nr. 9, 1997. Heri er givet anvisninger og råd vedrørende de forhold, man skal være opmærksom på, når det skal måles og vurderes, om der er infralyd, lavfrekvent tøj eller vibrationer over de fastsatte grænser i en bolig eller anden bebyggelse. Orienteringen giver en bred dækning af alle aspekter vedrørende måling, beregning og vurdering.
Denne orientering fra Referencelaboratoriet supplerer Miljøstyrelsens vejledning med valg af måleudstyr til måling af infralyd og lavfrekvent støj. Endvidere vil måleudstyr til måling af vibrationer
også blive omtalt.

Back To Top