Skip to content

Måleudstyr hos de godkendte laboratorier

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 30 Referencelaboratoriet Supplerende 2000

Måleudstyr hos de godkendte laboratorier

Denne orientering beskriver, hvilke typer måleudstyr de laboratorier, der foretager “Miljømåling – ekstern støj”, råder over. Herved har de certificerede personer og andre mulighed for at vurdere, om det udstyr, de anvender, er på højde med det, som anvendes på andre laboratorier. Denne orientering giver også et overblik over, hvilke typer software laboratorierne anvender til
beregning af ekstern støj fra industri m.m.

Back To Top