Skip to content

Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Arbejdsrapport 5/2011 -Miljøstyrelsen Supplerende 2011

Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder

Inden for tilskudsordningen ”Miljøeffektiv teknologi” har Miljøstyrelsen givet tilsagn til Sjælsø Danmark i samarbejde med Lloyd’s Register ODS og Tegnestuen Vandkunsten om at udvikle, designe og afprøve en vindueskonstruktion med særlig god lydisolation i åben tilstand. Vinduet er produceret af dan-alu vinduer. Der er i processen foretaget en række numeriske beregninger på konstruktionen samt afsluttende foretaget en mock-up måling af vindueskonstruktionen.
Arbejdsrapporten er blevet opdateret juni 2012. De to sidste sider med diagrammer af kurveblade er blevet rettet. Desuden er to kildetal blevet rettet i selve rapporten.

Back To Top