Skip to content

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, 1997 (inkl. rettelse)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 -Miljøstyrelsen Gældende 1997

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, 1997 (inkl. rettelse)

Denne orientering søger at stille det bedst mulige grundlag til rådighed for de myndigheder, som skal behandle miljøsager om lavfrekvent støj eller vibrationer, og for de laboratorier, som skal udføre de nødvendige målinger. Der indgår foreløbige vejledende grænseværdier i redegørelsen.
NB Der er rettelse til målemetode for lavfrekvent støj (afsnit 3.4.1)  se her

Back To Top