skip to Main Content

Arrangementer

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, 1997 (inkl. rettelse)

Link til fil


Emne:


Titel:

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, 1997 (inkl. rettelse)


Dato:

1997

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997

Status:

Gældende

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, 1997 (inkl. rettelse)

Denne orientering søger at stille det bedst mulige grundlag til rådighed for de myndigheder, som skal behandle miljøsager om lavfrekvent støj eller vibrationer, og for de laboratorier, som skal udføre de nødvendige målinger. Der indgår foreløbige vejledende grænseværdier i redegørelsen.
NB Der er rettelse til målemetode for lavfrekvent støj (afsnit 3.4.1)  se her

Back To Top