Skip to content

Kildestyrker til Nord2000 for tog på vel vedligeholdte spor

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 54 Referencelaboratoriet Gældende 2023

Kildestyrker til Nord2000 for tog på vel vedligeholdte spor

Orienteringen indeholder nye og opdaterede kildestyrker for tog, der kører på Banedanmarks strækninger med vel vedligeholdte spor. Kildestyrkerne, der anvendes til støjberegninger med Nord2000-metoden, er baseret på det hidtil mest omfattende måleprogram i Danmark med mere end 3000 målte kildestyrker svarende til mere end 1500 togpassager.

Kildestyrker i afsnit 7 kan som udgangspunkt anvendes til beregninger med Nord2000 for alle Banedanmarks strækninger med vel vedligeholdte spor. På Banedanmarks hjemmeside offentliggøres hvilke strækninger, der er omfattet. Forudsætningen er, at skinneruheden er dokumenteret lav, og at sporet vedligeholdes på en sådan måde, at ruhedstallet ikke overstiger 14 (Afsnit 3). Undtagelsen er strækninger med sporskifter, hvor der er særlige kildestyrker for forskellige grupperinger af togtyper (Afsnit 8). Den øgede kildestyrke ved kørsel på sporskifteafsnit har betydning både ved beregning af Lden og LAmax.

Afsnit 9 indeholder en række beregningsanvisninger for kørsel på vel vedligeholdte spor og på sporskifteafsnit – herunder anvisninger i beregning af maksimalstøjen LAmax ved hjælp af en tilnærmet metode.

Hvis kildestyrkerne skal anvendes på andre strækninger end Banedanmarks, forudsættes det, at der er dokumenteret vel vedligeholdte spor med ruhedstal under 14. I alle andre tilfælde anvendes de eksisterende kildedata og beregningsanvisninger i Miljøstyrelsens vejledning 1/1997: ”Støj og vibrationer fra jernbaner” samt tillæg hertil fra 2007.

Til brug for bl.a. softwareudviklere, er der udarbejdet en engelsk beskrivelse af metoden med varierende kildestyrker  langs sporet:  Nord2000 guide for alternating noise emission along railway lines

 

Back To Top