Skip to content

Kildestyrker for haglvåben

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Brev med anbefalinger om nye udgangsværdier for haglvåben -Miljøstyrelsen Gældende 2023

Kildestyrker for haglvåben

Miljøstyrelsens nye anbefaling til beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben

Miljøstyrelsen anbefaler, at der ved fremtidige beregninger af støjniveauet fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben, anvendes nye udgangsværdier baseret på undersøgelsesresultater fra september 2018 i stedet for de hidtil anvendte værdier fra 1998.

De hidtil anvendte værdier fra 1998 fremgår af Miljøstyrelsens brev til alle kommuner, dateret 3. juni 1998, der supplerer Miljøstyrelsens vejledning nr. 14002 af 31. marts 1995 (2/1995)  om beregning og måling af støj fra skydebaner samt orientering nr. 41 fra referencelaboratoriet om beregning af skudstøj.

 

Brev, J.nr. 2021 – 32290

Back To Top