Skip to content

Kalibrering og kontrol af støjmåleudstyr

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 12 Referencelaboratoriet Supplerende 1990

Kalibrering og kontrol af støjmåleudstyr

Korrekte måleresultater kræver sporbar kalibrering af måleudstyret. I denne orientering vil de gældende retningslinjer for kontrol af måleudstyr blive gennemgået. Retningslinjerne er en uddybning og og supplering af kravene, som fremgår af RL 37/87 “Godkendelseordning for “Miljømåling – ekstern støj””.

Back To Top