skip to Main Content

Arrangementer

Kalibrering og kontrol af støjmåleudstyr

Link til fil


Emne:


Titel:

Kalibrering og kontrol af støjmåleudstyr


Dato:

1990

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 12

Status:

Supplerende

Kalibrering og kontrol af støjmåleudstyr

Korrekte måleresultater kræver sporbar kalibrering af måleudstyret. I denne orientering vil de gældende retningslinjer for kontrol af måleudstyr blive gennemgået. Retningslinjerne er en uddybning og og supplering af kravene, som fremgår af RL 37/87 “Godkendelseordning for “Miljømåling – ekstern støj””.

Back To Top