Skip to content

Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Arbejdsrapport 2/2002 -Miljøstyrelsen Supplerende 2002

Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis

Rapporten dokumenterer en undersøgelse, hvor kontaktpersoner i 9 europæiske og 3 oversøiske lande er interviewet om praksis for håndtering af klager over infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. Herunder er også retningslinjer og grænseværdier m.v. blevet kortlagt. Der er både ligheder og forskelle mellem praksis i de forskellige lande, som afspejler hvordan miljøreguleringen varetages generelt. De forskellige vurderingskriterier er sammenlignet, og undersøgelsen indikerer at de danske anbefalede grænseværdier ikke afviger systematisk fra andre sammenlignelige støjgrænser.

Back To Top