skip to Main Content

Arrangementer

Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis

Link til fil


Emne:


Titel:

Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis


Dato:

2002

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Arbejdsrapport 2/2002

Status:

Supplerende

Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis

Rapporten dokumenterer en undersøgelse, hvor kontaktpersoner i 9 europæiske og 3 oversøiske lande er interviewet om praksis for håndtering af klager over infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. Herunder er også retningslinjer og grænseværdier m.v. blevet kortlagt. Der er både ligheder og forskelle mellem praksis i de forskellige lande, som afspejler hvordan miljøreguleringen varetages generelt. De forskellige vurderingskriterier er sammenlignet, og undersøgelsen indikerer at de danske anbefalede grænseværdier ikke afviger systematisk fra andre sammenlignelige støjgrænser.

Back To Top