Skip to content

Indregulering af musikanlæg

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 42 Referencelaboratoriet Gældende 2010

Indregulering af musikanlæg

Tilsynsmyndighederne kræver jævnligt, at musikanlæg i fx caféer, diskoteker og restauranter monteres med en eller anden form for ”limiter”, der sikrer, at støjen fra musikanlægget ikke kan forårsage overskridelser af støjgrænseværdierne hos naboerne til etablissementet. I denne orientering beskrives, hvordan man på grundlag af målinger hos naboerne og i spillestedet kan finde det maksimale lydniveau i spillestedet, der ikke medfører overskridelser af grænseværdien hos naboen. I orienteringen er desuden angivet kravet til rapportering som ”Miljømåling – ekstern støj”. Indreguleringen tilgodeser hovedsageligt støjbelastningen fra musikanlægget. Gæsternes støj (råben, trinlyd m.m.) indgår kun indirekte i den beskrevne procedure. Opmærksomheden henledes på, at selvom denne procedure følges, er det ikke en garanti for, at der ikke efterfølgende kan forekomme overskridelser af grænseværdien ved brug af musikanlægget. Der er en vis erfaring for, at der kan forekomme ”snyd” ved at bryde plomberinger mv. Endvidere kan måleteknikeren ikke garantere, at fx en opstillet limiter i al fremtid og i alle situationer vil dæmpe støjniveauet tilstrækkeligt. Det er dog relativt let efterfølgende at kontrollere, om indreguleringen stadig er effektiv.

Back To Top