Skip to content

Indendørs støjniveau med åbne vinduer

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 46 - 2. udgave Referencelaboratoriet Gældende 2015

Indendørs støjniveau med åbne vinduer

Støj fra veje, jernbaner og virksomheder – grænseværdier for indendørs støjniveau med åbne vinduer. Denne orientering indeholder bl.a.:
• Grænseværdier – baggrund og regler
• Overblik over støjgrænser for indendørs støj – både med åbne og lukkede vinduer
• Måle- og beregningsmetoder
• FAQ
• Eksempler på vinduer med god lydisolation i åben tilstand

 

Denne Orientering 46 – 2. udgave, april 2015 erstatter 1. udgave, november 2012.

Væsentligste ændringer i 2. udgave:

I afsnit 4, 4. linje, er 63 dB ændret til 64 dB.
I tabel 6 er betegnelse for udendørs og indendørs støjniveau ændret.
I afsnit 6 og 7 er betegnelser ændret i formlerne, ligesom formler i afsnit 7 er omskrevet.
I tabel 8, spørgsmål 13, er angivet et uddybende svar vedr. altandøre.
Referencer er opdateret og suppleret.
Endvidere er der foretaget tekstmæssige forbedringer flere steder i Orienteringen.

Back To Top