skip to Main Content

Arrangementer

Indendørs måling af virksomhedsstøj

Link til fil


Emne:


Titel:

Indendørs måling af virksomhedsstøj


Dato:

1985

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 3

Status:

Supplerende

Indendørs måling af virksomhedsstøj

Indendørs måling af støj fra virksomheder er påkrævet, når støjen overvejende transmitteres igennem bygningningsdele. Dette er eksempelvis tilfældet, når den støjende virksomhed ligger i samme bygning som boliger, kontorer eller andre virksomheder. Anvisningerne i denne orientering kan betragtes som en tydeliggørelse og en praktisk eksemplicificering af kapitel 6 og 9 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 “Måling af ekstern støj fra virksomheder”.

Back To Top