Skip to content

Hvilke spilleregler gælder der for støjen?

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 40 Referencelaboratoriet Gældende 2009

Hvilke spilleregler gælder der for støjen?

Både fra støjlaboratorierne og fra mange kommuner er der kommet mange spørgsmål om, hvilke regler, bekendtgørelser og vejledninger om støj, der bør bruges i hvilken sammenhæng. Det er temmelig kompliceret at gøre rede for, så derfor har Referencelaboratoriet og Miljøstyrelsen sat sig sammen og lavet denne oversigt. Det er hensigten, at den skal kunne hjælpe både måleteknikere og sagsbehandlere i kommunerne med at afklare de administrative rammer for den enkelte støjsag. Oversigten kommer derimod ikke i noget videre omfang ind på forskrifter og vejledninger om måling eller beregning af støj, så derfor er det en usædvanlig lidt ”støjteknisk” udgave af Orientering fra Referencelaboratoriet. Hovedvægten bliver lagt på de regler, der har deres udspring i miljøbeskyttelsesloven og i planloven, men der er også regler om støj i medfør af byggeloven og i politiloven (”politivedtægter”).

Back To Top