Skip to content

Håndbog Nord2000. Beregning af vejstøj i Danmark (Opdateret – se nedenfor)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejdirektoratet. Rapport nr. 434, 2013 Vejdirektoratet m.fl. Gældende 2020

Håndbog Nord2000. Beregning af vejstøj i Danmark (Opdateret – se nedenfor)

Opdatering  oktober 2020 til håndbogens tabel 4 (s.14) vedrørende korrektioner for vejbelægninger ΔLRoad,DK 

Vejdirektoratet har gennemgået måleresultater frem til og med 2019 for SMA 11, Standard SMA 8 og Standard SRS. Gennemgangen har givet anledning til at justere korrektionen for Standard SMA 8 og Standard SRS . Vejdirektoratet anbefaler på denne baggrund, at følgende værdier for ΔLRoad,DK anvendes:
Standard SMA 8: Korrektionen er 0,6 (i stedet for 0,7)
Standard SRS: Korrektionen er 0,1 (i stedet for -1,0)
Øvrige værdier er uændrede, og den samlede tabel ser herefter således ud:

 

Ændringerne skal anvendes fra 1. december 2020, men Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet anbefaler, at støjberegninger, der udføres inden 1. december 2020, også baseres på de opdaterede korrektionsværdier.

 

Håndbogen er udarbejdet af Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet og har til formål at fastlægge en god dansk praksis for støjberegninger og give svar på mange af de praktiske spørgsmål, der opstår for brugere af beregningsmetoden, både når den benyttes til strategisk støjkortlægning og til detaljerede støjberegninger. Håndbogen afløser den tidligere manual til beregning af vejtrafikstøj, som Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen udarbejdede i fællesskab i 2002. Rapporten beskriver den praksis, som Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen anbefaler ved beregning af støj fra vejtrafik i Danmark med Nord2000 ved hjælp af softwareprogrammer.
Håndbogen erstatter publikationerne ”Beregningsmodel for vejtrafikstøj. Revideret 1996”, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet, VD rapport 178, 1998 og ”Beregning af vejtrafikstøj – en manual”, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet Rapport 240, 2002.

Back To Top