skip to Main Content

Genmåling af støjkilder

Link til fil


Emne:


Titel:

Genmåling af støjkilder


Dato:

2018

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 52

Status:

Gældende

Genmåling af støjkilder

En virksomheds støjkilder kan variere i kildestyrke over tid på grund af slitage, ændringer i driften, tilstopning af lyddæmpere m.m.
Støjrådgivere har efterspurgt anvisninger for, hvornår det er rimeligt at foretage fornyede kildestyrkemålinger.

Sådanne anvisninger er hovedsageligt relevant for mellemstore og større virksomheder med mange støjkilder, hvor det kan være bekosteligt og uproportionalt at genmåle samtlige støjkilder jævnligt.

I denne orientering gives anvisninger for, hvor ofte støjkilder bør inspiceres og genmåles.

Back To Top