Skip to content

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt 1398 -Miljøstyrelsen Supplerende 2011

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller

Rapporten beskriver typiske, repræsentative data for støjen fra ældre vindmøller. De typiske data skal bruges i forbindelse med anmeldelse af nye vindmøller, hvor der i nærheden står ældre vindmøller, hvis støj skal regnes med, men hvor data fra støjen måske ikke er tilgængelige. Rapporten er baseret på gennemgang af et stort antal målinger af støjudsendelse fra vindmøller, som er systematiseret, og hvor der er fastlagt typiske data, hvor originale måledata mangler. Herved er der for 9 forskellige størrelser af vindmøller op til 2 MW bestemt typiske data for støjudsendelsen i frekvensområdet 10 – 10.000 Hz, ved både 6 og 8 m/s vindhastighed i 10 m højde.

Back To Top