Skip to content

Forureningsrådets støjudvalg

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Forureningsrådets betænkning fra 1971 Udgået 1971

Forureningsrådets støjudvalg

I 1972 fremkom Hovedstøjudvalget under Forureningsrådet med anbefalinger om regulering og bekæmpelse af støj. En del af de grænseværdier, der findes i  dag, kan spores tilbage til det arbejde. Her ligger ”Hovedstøjudvalgets redegørelse og forslag til bekæmpelse af støj”, Forureningsrådet 1972 og ”En betænkning afgivet af arbejdsgruppen vedrørende industristøj”, Forureningsrådet 1971.

NB. Der blev også udarbejdet betænkninger om bygge- og anlægsvirksomhed, trafikmidler, fly samt veje og jernbaner. Hvis nogen ligge inde med disse dokumenter, vil Referencelaboratoriet gerne gøre dem tilgængelige for andre her på hjemmesiden.

Dokumenterne er fremskaffet af Allan Jensen, Rambøll

 

Back To Top