Skip to content

Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Notat fra vejstøjgruppen -Miljøstyrelsen Supplerende 2003

Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj

Regeringen nedsatte i maj 2002 en tværministeriel Vejstøjgruppe med det formål at udarbejde et forslag til en strategi for begrænsning af vejtrafikstøj. I strategien skal der blandt andet opstilles et overordnet skøn over potentialet i forskellige virkemidler, ligesom muligheden for at målet i den daværende regerings trafikhandlingsplan Trafik 2005 fra 1993 om begrænsning af vejtrafikstøj skal belyses. Kommissoriet for Vejstøjgruppen er vedlagt rapporten som bilag 1.

Back To Top