skip to Main Content

Arrangementer

Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj

Link til fil


Emne:


Titel:

Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj


Dato:

2003

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Notat fra vejstøjgruppen

Status:

Supplerende

Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj

Regeringen nedsatte i maj 2002 en tværministeriel Vejstøjgruppe med det formål at udarbejde et forslag til en strategi for begrænsning af vejtrafikstøj. I strategien skal der blandt andet opstilles et overordnet skøn over potentialet i forskellige virkemidler, ligesom muligheden for at målet i den daværende regerings trafikhandlingsplan Trafik 2005 fra 1993 om begrænsning af vejtrafikstøj skal belyses. Kommissoriet for Vejstøjgruppen er vedlagt rapporten som bilag 1.

Back To Top